เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขเกี่ยวกับตั๋วโดยสาร และสัมภาระในการเดินทาง

1. ตั๋วเดินทางใช้ได้ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเท่านั้น

2. การเลื่อน/ยกเลิกการเดินทาง จะต้องดำเนินการอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเท่านั้น

3. ผู้โดยสารต้องไปถึงสถานีขนส่ง หรือชานชาลา ตามที่ระบุไว้ก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที

4. มีประกัน 350,000 บาท ทุกที่นั่ง

เงื่อนไขสัมภาระ

1. สัมภาระที่ท่านนำขึ้นรถจะต้องมีขนาดพอดีกับช่องเก็บของในห้องโดยสาร วัตถุที่บริษัทฯ ระบุว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาต ให้นำไปยังห้องโดยสารและจะต้องนำเก็บไว้ใต้ท้องรถ เท่านั้น

2. สัมภาระผู้โดยสารท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น น้ำหนักรวมไม่เกิน 20 ก.ก. หากเกินกว่าที่กำหนดนี้ บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าระวางพัสดุ ตามอัตราฝากส่งพัสดุภัณฑ์ของบริษัทฯ

3. สัมภาระถ้ามีการสูญหายเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จะชดใช้ให้ตามส่วน แต่รวมไม่เกิน 200 บาท และไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่ท่านนำติดตัวขึ้นรถ

4. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำสัตว์ทุกชนิดโดยสารไปกับรถ

5. ห้ามนำสิ่งของที่ผิดกฎหมายไปกับรถโดยเด็ดขาด เช่น

5.1 ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน

5.2 ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ เช่นละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม ( butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็นเช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่ ,ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่นเรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง) ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว)

ท่านผู้โดยสารของสามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดค่าโดยสารตามประกาศของ บริษัท ขนส่ง จำกัด

โดยมีเงื่อนไขการขอรับสิทธิ์ดังต่อไปนี้

บุคคลต่อไปนี้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร

1. นักเรียนในเครื่องแบบตั้งแต่ชั้น ม.3 ลงมา

2. พระภิกษุ สามเณร

3. เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 130 ซม.

4. คนตาบอดที่มีหนังสือรับรองจากสมาคมคนตาบอด

5. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิได้รับ การลดค่าโดยสารประจำทางครึ่งราคาเสียค่าโดยสาร ครึ่งราคา ประกอบด้วย

- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท

- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชทานสงครามในทวีปยุโรป

- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชทานการชายแดน

- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน

- ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4    สำหรับผู้ถือบัตรและสมุดคู่มือต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาเฉพาะการโดยสารรถโดยสารประจำทาง ของ บขส. และรถร่วมบริการเท่านั้น

- ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1

- ผู้ถือสมุดคู่มือประจำตัวครอบครัวทหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสนามกรณีไปทำการรบในงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป กรณีพิพาทกับอินโดจีนกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณีสงครามเกาหลีและกรณีสงครามเวียดนาม

- ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1

6. ทหาร ตำรวจ ในเครื่องแบบ เสียค่าโดยสาร 1 ใน 3

粉嫩公主酒酿蛋的效果有丰胸产品这么神奇吗?那你必须了解一下粉嫩公主酒酿蛋的丰胸原理了,你就知道了。粉嫩公主酒酿蛋经过现代科学配比丰胸产品粉嫩公主有机结合后能够迅速被人体吸收,依靠提供与女性自身分泌雌性激素高度同源的酒酿中含的醣化酵素来激发女性的酒酿蛋丰胸雌性症状,从而促进乳腺及乳房周围细胞的增长及再次发育,一方面通过促进乳头的乳腺管道的加长和不断分支,来增强乳腺组织的发育,粉嫩公主丰胸产品并有效的帮助乳房的增大。粉嫩公主酒酿蛋丰胸解开女人的幸福密码!