โปรโมชั่นรับหน้าหนาว กรุงเทพ-เขมราฐ-ปากแซง

รับหน้าหนาวด้วยโปรโมชั่นโดนใจกับบุษราคัมทัวร์

ลดพิเศษสุด ที่นั่ง VIP เหลือเพียง 546 บาท (จากปกติ 632 บาท)

 

รายละเอียด

1. ลูกค้าต้องซื้อตั๋วไป-กลับ พร้อมกันเท่านั้น

2. ชื่อที่ระบุบนตั๋วโดยสาร ทั้งขาไป-กลับ ต้องเป็นชื่อเดียวกัน

3. สามารถเลื่อนตั๋วได้ไม่เกิน 1 ครั้ง

4. ตั๋วโดยสารซื้อแล้ว ไม่สามารถคืนได้

5. สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ในทุกกรณี