ซื้อตั๋วไป-กลับ ลด 10%

บุษราคัมทัวร์ต้อนรับเปิดเทอม กับโปรโมชั่นลด 10% ทั้งขาไปและขากลับ

 

เพียงซื้อตั๋วไป-กลับ พร้อมกัน ลดทันที 10% แถมเปลี่ยนวันเดินทางได้

 

หมายเหตุ 

1. ลูกค้าต้องทำรายการซื้อตั๋ว ไป-กลับ พร้อมกันเท่านั้น

2. ชื่อที่ระบุบนตั๋วโดยสารทั้งขาไปและขากลับต้องเป็นชื่อเดียวกัน

3. ตั๋วเดินทางสามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนการเดินทางได้ไม่เกิน 1 ครั้ง

4. ตั๋วโดยสารซื้อแล้วไม่สามารถคืนได้

5. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆในทุกกรณี

6. ไม่สามารถใช้ตรงกับวันหยุดเทศกาลหรือวันหบุดนักขัตฤกษ์ได้