รับสมัครงาน
ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายงานเดินรถ โทร. 02-587-5919
พนักงานขับรถยนต์โดยสาร

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1. ขับรถยนต์โดยสารประจำทาง ส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

2. ตรวจเช็คสภาพรถและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 30-45 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป

- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ขึ้นไป และมีอายุใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์โดยสารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีใจรักในงานบริการ

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ ประกันสังคมและค่าเบี้ยเลี้ยง

พนักงานต้อนรับบนรถยนต์โดยสาร

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1. ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและผู้โดยสาร

2. บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่ผู้โดยสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป

- มีใจรักในงานบริการ ไม่เมารถ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได

- มีทักษะในการสื่อสาร บุคลิกดี

จำนวน 30 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ ประกันสังคมและค่าเบี้ยเลี้ยง

พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสาร (กรุงเทพฯ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ หญิง อายุ 25-40 ปี

- การศึกษา ปวส.ขึ้นไป

- ต้องทำงานเป็นกะได้

- มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

- มีนิสัยเต็มใจในการให้บริการ

- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

สวิสดิการ ประกันสังคม เงินโอที

พนักงานธุรการ

รายละเอียด หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1. ดูแลและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี

- การศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

สวิสดิการ ประกันสังคม เงินโอที