โปรโมชั่นและส่วนลด

สะสมตั๋วโดยสารครบ 10 ใบ

แลกตั๋วโดยสารฟรี 1 ที่นั่งในการเดินทางครั้งถัดไป

1. ชื่อผู้โดยสาร ปลายทาง และราคา ต้องเหมือนกันทั้ง 10 ใบ

2. ตั๋วโดยสารที่ใช้ส่วนลด ไม่ร่วมรายการ

3. ยกเว้นช่วงเทศกาล วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาว

4. ตั๋วโดยสารนับจากวันเดินทาง ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี